21 Mart 2016 Pazartesi

Av. Süleyman Anıl, bana karşı "yasaya aykırı" dâvâ açında şikâyet ettim!

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


ŞİKÂYET EDEN: Hüseyin Hilmi Bulunmaz Kimlik No: 50482204038
ADRES: Mollafenari Mh. Vezirhan Cd. Alibaba Türbe Sk. 13/8 Fatih
TELEFON: 0532 642 88 57 – 0212 513 47 32 
FAKS: 0212 513 47 33

ŞİKÂYET EDİLEN: Avukat Süleyman Anıl Kimlik No: 40210172838
ADRES: Osmanağa Mh. Serasker Cd. No: 35 D.2 34714 Kadıköy/İst.
TELEFON: 0 216 414 29 16
Vekili: Av. İbrahim Demirci Kimlik No: 54421356314

SUÇ: SUÇ UYDURMA (T.C.K. 271. MADDE)
SUÇ TARİHİ:  27.07.2012

Ekte sunduğum "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Y. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hasan KAHYAOĞLU" imzâlı "T.C. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 4. Bölüm Tebliğnâmesi 2014/181988"de görüldüğü gibi, Avukat Süleyman Anıl, hukukun "YANLIŞ GÖSTERİLMESİ" yoluna gidip, "YASAYA AYKIRI" davranmıştır. Bu nedenle iki yıl ÇOK BÜYÜK eziyet çektim. "KAMU HUKUKU DÂVÂSI" açınız...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 21 Mart 2016 


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ