14 Mart 2016 Pazartesi

Beni yargılatan Coşkun Büktel tarih sahnesinde sürekli olarak suçludur...

T.C.
İSTANBUL
70. ASLİYE CEZÂ MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


Dosya No: 2015/689 Esas


Konu: Ek beyân...

1 - Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları, Dramatik Yayınlar, Oyun Atölyesi, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi, Nisan 2009'da bana karşı 1101 imzâlı eylem başlattı: "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI"

2 - Yukarıda adlarını saydığım kuruluşların avukatları, benim hakkımda sürekli olarak inatla "YANLIŞ GÖSTERİLME", "YASAYA AYKIRI" (Bkz: Ekte sunduğum Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Y. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hasan KAHYAOĞLU imzâlı 2014/181988 Nolu tebliğnâme) eylemlerle benim Anayasal haklarımı kısıtladılar. Oysa ben, her yıl en az elli kez yurtdışına çıkma zorunluluğu bulunan biriyim!

3 - Adlarını saydığım dört kuruluş, haksız ve hukuksuz biçimde devlet olanaklarını kullanabilmektedirler... Her ne denli konumuz dışıymış gibi görünse de, esas olarak bana karşı kampanya düzenlemelerinin nedeni budur. Başta Kültür Bakanlığı kadroları olmak üzere, devlete etki etmeyi başarmış o dört kuruluş, ülke yararına işler yapmak yerine, ülkemizin kıt olanaklarına zarar verecek düzeye gelebilmişlerdir... Ben bu kanıdayım...

4 - Elinizdeki dâvâ dosyasının yukarıda saydığım ve (gerek görülürse) binlerce sayfa "resmî belge" sunabileceğim kanıtla nesnel değerlendirme yapılarak tikel değil de tümel olarak bir yargıya varılırsa karşımdakilerin ülke kültür ve sanatına kötülük yaptığı kendiliğinden ortaya çıkacaktır...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 15 Şubat 2016


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ