10 Mart 2016 Perşembe

Kültür Bakanlığı Çanağı yalamadığım için bütün dünyada iş yapıyorum...

T.C.
İSTANBUL
70. ASLİYE CEZÂ MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/689 Esas


KONU: Beyân…

1/11 Haziran 2016'da ABD, 21/26 Haziran 2016'da Brezilya buluşmaları nedeniyle yurt dışında olacağımdan o tarihlerde duruşma günü olmasın.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 10 Mart 2016


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ