10 Mart 2016 Perşembe

Hilmi Bulunmaz, Coşkun Büktel'in YALAN söylediğini yargıca da söyledi!

T.C.
İSTANBUL
70. ASLİYE CEZÂ MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/689 Esas


KONU: Beyân…

Ekteki belgelerde de görüleceği gibi, Coşkun Büktel YALAN söylüyor!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 10 Mart 2016


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ