10 Mart 2016 Perşembe

Mustafa Demirkanlı, Av. Reyhan Kayışlı, Av. Özgür Esen hukuk bilmez!

T.C.
İSTANBUL
2. İCRÂ CEZÂ MAHKEMESİDURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO: 2015/888 Esas
DURUŞMA TARİHİ: 03/03/2016
CELSE NO: 1.

HÂKİM: BARIŞ CİHAN 40062
KÂTİP: UĞUR DOĞAN  116713

Belli gün ve saatte celse açıldı.

Gelen yok.

Açık duruşmaya devam olundu.

Müşteki vekilinin dâvâdan feragat ettiği anlaşıldı.

Dosya incelendi. Açık duruşmaya son verildi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1 - Müşteki vekilinin sanık hakkındaki dâvâsından feragat ettiği anlaşıldığından sanık hakkındaki dâvânın İ.İ.K'nun 354/1. Maddesi gereğince düşürülmesine,

2 - Yargılama giderlerinin müşteki üzerinde bırakılmasına,

3 - İ.İ.K. 353. Maddesi uyarınca karar aleyhine tebliğinden itibaren 7 gün içinde;

a - 2. İcrâ Mahkemesi'ne bir dilekçe vermek,

b - Tutanağa geçirilmek koşuluyla, İstanbul 2. İcrâ Mahkemesi zabıt kâtibine beyânda bulunmak sûretiyle;

İstanbul 3. İcrâ Mahkemesi'ne itirazı edebileceklerinin İHTARINA,

Dâir karar tarafların yokluğunda itirazı kâbil olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 03/03/2016

Kâtip 116713                                                                                    Hakim 40062