19 Şubat 2016 Cuma

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Y. Kahyaoğlu diyor ki: "Yasaya aykırı..."


T.C.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Bölüm: 4. Bölüm
Tebliğnâme No: 2014/181988

Yargıtay 18. Cezâ Dâiresi
Yüksek Başkanlığı'na


Mahkemesi: İstanbul (Kapatılan) Anadolu 40. Sulh Cezâ Mahkemesi
Karar Tarihi ve No: 18/02/2014 gün ve 2013/E. 2014/187 K.
Sanık: Hüseyin Hilmi Bulunmaz
Suç: Hakaret
Suç Tarihi: 21/04/2011
Uygulama: TCK'nun 125/1-3-a, 125/4, 62, 53 maddeleri uyarınca 11 Ay 20 Gün Hapis Cezâsı
Tebliğ Tarihi: Yüze karşı
Temyiz Eden ve Tarihi: Sanık Hüseyin Hilmi Bulunmaz 19/02/2014

Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi. 

Sanığın başkaca temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

1 - Sanığın, hakaret içerdiği iddia olunan videoyu İnternet'te 21/04/2011 tarihinde paylaştığı ve icrâî hareketini bu tarihte tamamladığına göre suç tarihinin karar başlığında 21/04/2011 yerine 20/04/2012 olarak yanlış gösterilmesi,

2 - Suç tarihinden sonra 05.07. 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 Sayılı Kanun'un geçici 1-b. Madde ve fıkrası uyarınca basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenen suçlar bakımından "kovuşturmanın ertelenmesi" kurumunun getirilmesi karşısında, sanık hakkında kovuşturmanın ertelenmesine karar verilecek yerde, yazılı şekilde yargılamaya devamla mahkûmiyet hükmü kurulması,

Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde bulunduğundan hükmün Cezâ Muhakemesi Kanunu'nun 321. Maddesi uyarınca BOZULMASI,

Talep ve dosya tebliğ olunur. 20/06/2015


Hasan KAHYAOĞLU
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Y.
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı