18 Şubat 2016 Perşembe

Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz, kapitalistlerle anlaşmamaya kararlı!...

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/82966


Sayın Savcı tarafından uygun görülmüş olan İstanbul 40. Asliye Cezâ Mahkemesi 2013/399 Esas Sayılı Dosya’nın temyize gittiğine dâir belge içinde olmak üzere, haksız suçlamada bulunan  Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın zincirleme biçimde benimle ilgili olarak "adliyeyi gereksiz yere uğraştırdığını kanıtlayan" sâdece birkaç örnek belge sunuyorum... Eğer Sayın Savcı uygun görürse, Mustafa Şükrü Demirkanlı ve "suç ortakları" Gülhan Avşar Demirkanlı ile Ömer Faruk Kurhan adlı şahıslarla ilgili olarak binlerce sayfa tutarında resmî belgeyi değerli "savcılık makamı"na sunabilirim... Bana karşı 1101 imzâlı "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyebilen Mustafa Şükrü Demirkanlı ve "onun dâvâ arkadaşları"nı şimdiye kadar çok ciddî bir caydırıcılıkla dâvâ etmedim. "Manevî tazmînât dâvâsı" açma hakkım saklı kalmak üzere eğer yasal mevzuat elverirse, haksız ve hukuksuz şikâyette bulunan Mustafa Şükrü Demirkanlı'dan dâvâcı ve şikâyetçi olmak istiyorum. Hukukî takdir yetkisi tabiî ki "savcılık makamı"ndadır.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 17 Şubat 2016


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ