25 Aralık 2015 Cuma

Daha adımı bile doğru dürüst yazma yeteneği olmayan Büktel üfürüyor...

KİMİLERİ MUSTAFA DEMİRKANLI'YA İNANIR, KİMİLERİ BELGELERE İNANIR

HİLMİ BULUNMAZ (Haziran 2014'ten önce):

***


Büktel'in Theope adlı oyunu dramatik yazarlığın Everest'idir!

(...)

"Theope" adlı oyunu okumamak, "Theope"yi azaltmaz; okumayanı azaltır. "Theope"yi okumadan tiyatro sanatıyla uğraşmak olanaksızdır! "Theope" oyununu okumadan tiyatro sanatıyla uğraştığını iddia edebilen "biri", yumurtasız omlet yaptığını yada yediğini iddia edebilen birilerinden farksızdır! Ben,"'Theope'yi okudum!" diye övünmüyorum!... "Theope"yi okumasaydım, aptal bir eşekten farksız biri olurdum. 

(...)

***

HİLMİ BULUNMAZ: (Haziran 2014'ten sonra):

"Theope, Türkiye tiyatrosunun 'EVEREST'i" dediğim için özür diliyorum.


Antik Yunan s/imgesi ç/alıntısı zorlamasıyla yazılmış çürük yabancılaşma kokan "oyun olmayan oyun" Theope için, "Lut Gölü"* demek yerine, "Everest" dediğim için Türkiye tiyatrosundan çok özür dilerim...


***

MUSTAFA DEMİRKANLI (23 Aralık 2015):

Ne Göktaş ne de
(Hiımi) Bulunmaz değişmedi… Onlar o gün ne iseler bugün de o… Değişen, sadece Büktel’in inancı…