16 Aralık 2015 Çarşamba

Demirkanlı ile Kayışlı 32. İcrâ Müdürlüğü'nü baskı aracı olarak kullandı...

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


ŞİKÂYET EDEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8 Çemberlitaş, İstanbul
TELEFON: 0532 642 88 57 /0212 513 47 32    
FAKS: 0212 513 47 33   
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

ŞİKÂYET EDİLEN: MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI
ADRES: Reha Yurdakul Sok. No: 28/1 Billur Ap. Şişli-İstanbul
TELEFON: 0212 216 75 20   
E-POSTA: tiyatrodergisi@gmail.com

ŞİKÂYET EDİLEN: REYHAN KAYIŞLI
ADRES: Millet Cd. Kesedar Apt. No: 121 K: 4 Çapa / İSTANBUL
TELEFON: (0212) 231 84 44  / (0532) 601 48 61
FAKS: (0212) 531 18 54
E-POSTA: av.reyhankayisli@hotmail.com

SUÇ: DOLANDIRICILIK (TÜRK CEZA YASASI 157-159. MADDE)
SUÇ TARİHİ: 14 Aralık 2015 Pazartesi

Ekte sunduğum İstanbul 32. İcrâ Müdürlüğü'nün 2015/23998 Esas Sayılı Dosyası’nda görüleceği, (Mustafa Şükrü Demirkanlı ile Reyhan Kayışlı sürekli olarak ortak davranarak) Sayın İcrâ Müdürü'nün 14 Aralık 2015 tarihli "KARAR" metninde de belirtmiş olduğu gibi; "KALDI Kİ, 14. İCRÂ HUKUK MAHKEMESİ'NİN DOSYAMIZDA MEVCÛT 11.12.2015 TARİHLİ TAKİBİN İPTALİNE İLİŞKİN KARARINA RAĞMEN DOSYAYA YATIRILAN PARANIN ALACAKLI VEKİLİNE ÖDENMESİ DE YASAL DEĞİLDİR." Yasa dışı yollarla benden para sızdırmak için "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" başlatan Mustafa Şükrü Demirkanlı ve onun MUHBİR Tiyatro… Tiyatro… Dergisi'nin "RESMÎ AVUKATI" Reyhan Kayışlı, benim hakkımda onlarca, yüz civarında adliye dosyası hazırlanmasına neden olmuşlardır. Sayın Cumhuriyet Başsavcılığı makamına şikâyet için sunmuş olduğum işbu T.C. İstanbul 32. İcrâ Dairesi 2015/23998 Esas Sayılı Dosya yalnızca bir tek örnek oluşturmaktadır. Benim amacım, bunlara bir "DUR" demek olduğu için, Sayın Cumhuriyet Başsavcılığı'na "DOLANDIRICILIK" suçu kapsamında suç duyurusunda bulunma zorunluluğum doğmuştur.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 16 Aralık 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ