26 Eylül 2015 Cumartesi

Tiyatro sanatçısı Şahnaz Çakıralp, Genco Erkal'ın ağzının payını verdi...

Bütün dinlerde de Kurban vardır.

Şahnaz Çakıralp
26 Eylül 2015

Genco Erkal, çok talihsiz bir açıklamada bulunmuş. Kurban Bayramı için; "Kanlı bayram, ilkel bayram, insanlığın karanlık dönemini kutsayan örümcek kafanın bayramı..." demiş... 

Kurban Bayramı, Türkiye gibi çoğunluğu Müslüman olan birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tâtil ilân edilir. Ramazan Bayramı ile beraber İslâm dinindeki en önemli iki bayramdan biridir. Kurban, Allah'a yaklaşmak ve Allah rızâsına ermek niyetiyle kesilen, "kurban edilen hayvan" demektir.

İslâm'da Kurban ibâdetinin asıl amacı, Allah'ın rızâsını kazanmak ve O'na yakınlaşmayı arzu etmektir. Kurban, aynı zamanda, bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneğidir. Kesilen kurbanlardan, maddî olarak, daha çok yoksullar yararlanır. Bu ibâdetin ruhunda, Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, fıkhî hükmü ne olursa olsun, Müslüman toplumların simgesi ve şiarı sayılan ibâdetlerden biri olarak asırlardan beri dinî hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Kurban, bir Müslüman'ın, bütün varlığını, gerektiğinde, Allah yolunda fedâ etmeye hazır olduğunun sembolik bir ifâdesidir.


Sanatçı, evrensel düşünen, insanlığa karşı sorumluluk hissi olan, nazik insandır. Sanatçı, hoşgörülü insandır. Nasıl ki, sanatıyla Genco Erkal'a saygı duyuyorsak, onun da, içinde yaşadığı toplumun değer yargılarına saygı duyması gerekiyor.

(Kaynak: http://www.twitlonger.com/show/n_1snhers)