30 Eylül 2015 Çarşamba

"ey savcı" şiirimi İHBAR eden Mustafa Demirkanlı duruşmaya giremedi...

T.C.
İSTANBUL
42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO: 2015/111 Esas

DURUŞMA TARİHİ: 29/09/2015
CELSE NO: 2.

HÂKİM: HALİL İBRAHİM ÇELEBİ 33422
KÂTİP: ERHAN KORKUSUZ 156982

Belirli gün ve saatte 2. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Sanık HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ'ın geldiği görüldü.

Sanığa geçen celse savunmasını hazırlaması için süre verildiği anlaşıldı.

Sanıktan soruldu: "Savunmamı yazılı olarak, dosya hâlinde sunuyorum. Aynen tekrar ederim." dedi. Alındı, okundu, dosyaya konuldu.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2015/8 Esas Sayılı Dosya'sına ait gerekçeli kararının gönderildiği görüldü.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yazılan yazıya cevap verildiği, dosyaya ait iddianâme, tensip ve duruşma tutanağının gönderildiği görüldü. Okundu, dosyaya konuldu.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1 - Dosyaya ârızî olarak çıkıldığından dosyanın incelemeye alınmasına,

Bu nedenle duruşmanın 03/12/2015 günü saat 10:40'a bırakılmasına karar verildi. 29/09/2015

Kâtip 156982                                                                                   Hâkim 33422
e-imzalıdır                                                                                            e-imzalıdır