29 Temmuz 2015 Çarşamba

İFTİRA MÜTALÂASI hazırlayan Üstün Akmen'in peşini bırakamıyorum...

T.C.
İSTANBUL
6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/322 Esas


KONU: Yardımcı dilekçe...

Sayın Üstün Akmen tiyatro dünyasındaki herkese ve hattâ Kültür Bakanı Ömer Çelik'e bile sürekli olarak HAKARET edip, İFTİRA atan biridir... Gereksinme duyduğumda yeni belgeler vermek istemekle birlikte tiyatro dünyasında tartışması kesinlikle soğumayan Melih Anık imzâlı "Üstün Akmen'in TEB Başkanı Olarak Mütalâası" başlıklı yazısı önemli! 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 29/07/2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ