3 Temmuz 2015 Cuma

Küba'da kalacağım için Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar ile ilgilenemeyeceğim...

T.C.
İSTANBUL 
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


SAYI: 2015/261 Esas


KONU: Ömrümün çoğunu ülke dışında geçirdiğimin dikkate alınması...

Sahibi olduğum uluslararası şirketimin, yine sahibi olduğum tiyatromun ülke dışındaki işlerini takip edebilmek için, ömrümün küçük bir kısmını Türkiye'de geçirmek durumundayım. Sunduğum Küba gezimi göz önüne alarak, bu duruma göre duruşma günü vb. oluşturmanızı arzu ediyorum!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 3 Temmuz 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ