1 Temmuz 2015 Çarşamba

Avukatlara, polislere, savcılara, yargıçlara karşı da hukuku savunuyoruz!

T.C.
İSTANBUL 
18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


SAYI: 2014/179 EsasKONU: 35. Sulh Ceza Mahkemesi 2013/311 sayılı dosya yargıcına itiraz!


1 - Dâvâ, İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2013/311 Esas'a dayalı.


2 - İlgili mahkeme yargıcı hakkımda hukuksuz hükümler kurmuştur.


3 - İlgili yargıcı Adalet Bakanlığı ve/ya HSYK'na şikâyet hakkım saklıdır!


4 - Hiçbir somut kanıta dayalı olmayan ilgili mahkeme kararı yapaydır.


5 - Dâvâ reddedilmeli ve mevzuat uygunsa HSYK'na yazı yazılmalıdır!


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 2 Temmuz 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ