8 Temmuz 2015 Çarşamba

Bilirkişi raporuyla bana 10 ay hapis cezası veren bilirkişi raporu vermedi!

TARANDI


T.C.
İSTANBUL
60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/8 Esas

KARAR NO: 2015/643
CUMHURİYET SAVCILIĞI NO: 2014/51938


KONU: BİLİRKİŞİ RAPORU İSTEMİ...


BİLİRKİŞİ RAPORUNU GÖRMEDİĞİM İÇİN, SAĞLIKLI BİÇİMDE TEMYİZ DİLEKÇESİ YAZAMIYORUM... SAVUNMA OLANAĞIM KISITLANIYOR... BİLİRKİŞİ RAPORUNU İSTİYORUM... GEREĞİNİN YAPILMASINI ARZ VE TALEP EDERİM... 08/07/2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


***


T.C. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı, baştan beri beni yargılamadan, sadece benim hiç göremediğim "BİLİRKİŞİ RAPORU" metnine dayanıp, 10 AY HAPİS CEZASI kararı verdi. Yargılandığım duygusu edinmediğim bu HAKSIZ ve HUKUKSUZ KARAR, T.C. Yargıtay Başkanlığı / Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İlgili Ceza Dairesi'nde BOZMA KARARI İLÂMI ile döner. Dönmese bile, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye devletini MAHKÛM eder!


***

Ayrıca bakınız:

Yalnız hukuksuz dâvâcılara değil, yargıçlara karşı da savaşım veriyoruz!