28 Temmuz 2015 Salı

Avukatlara, polislere, savcılara, yargıçlara karşı da hukuku savunuyoruz!

T.C.
İSTANBUL
SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN BÜROSU'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/54815
KARAR NO: 2015/53664

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu Savcısı Sayın Emin Aydinç, dosyayı dikkatsizlik yada ilgisizlik nedeniyle hakkıyla inceleyememiş ve "UYAP" ortamında yeterli biçimde araştıramamıştır.

Sayın Cumhuriyet Savcısı'na yeteri denli belge, bilgi sunmama karşın, bu belgeleri kılı kırka yararak asla incelemeyip "KOPYALA YAPIŞTIR" mantığıyla davranabilmiştir! Bu nedenle, karara itiraz ediyor ve olumsuz karar çıkarsa "Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü"ne ve "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi"ne gideceğim... Bu nedenle "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" yeniden ele alınarak çağdaş, diyalektik, nesnel hukuka uygun karar verilmelidir!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 27 Temmuz 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ