30 Haziran 2015 Salı

Mustafa Demirkanlı'nın vekili Av. Reyhan Kayışlı'dan 50.000 TL istedim!

T.C.
İSTANBUL 
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DÂVÂCI: Hüseyin Hilmi Bulunmaz (T.C. Kimlik No: 50482204038)
Alibaba Türbe Sk. Onur Han No:13/8-9 Çemberlitaş Eminönü / İstanbul

DÂVÂLI: Avukat Reyhan Kayışlı (T.C. Kimlik No: 12334316238) 
Millet Cad. Kesedar Apt. No: 121 K. 4 Çapa - Fatih / İstanbul

VEKİLİ: Avukat Özgür Esen 
Halaskârgazi Cad. No: 172/168 Şişli / İstanbul

KONU: Dâvâlı Av. Reyhan Kayışlı'nın rahatsız edici, kişilik haklarıma saldırı niteliğinde olan ve "meslekî itibarımı zedeleme" amacıyla yaptığı eylem ve yayınlar nedeniyle manevî tazminat talebimizden ibâret istek!...

HARCA ESAS DEĞER: 50.000,00 TL

AÇIKLAMALAR:

1 - İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi D: 2013/167 E. - 2015/132 K.

2 - İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi D: 2013/312 E. 2014/441 K.

3 - Cumhuriyet Başsavcılığı Dosya No: 2013/77328 S. 2014/509 K.

4 - Cumhuriyet Başsavcılığı Dosya No: 2014/692 S. 2014/29187 K.

5 - Cumhuriyet Başsavcılığı Dosya No: 2013/181369 S. 

6 - Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Dosya No: 2014/11696 E. 2015/4333 K.

7 - Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Dosya No: 2013/15222 E. 2014/10691 K.

MANEVÎ TAZMİNAT TALEBİM

a - Mesleğim, iş yaşantım, saygınlığım hep zarar görmeye devam ediyor.

b - Eğer tazminat talebimiz uygun bulunursa dâvâlının işi ve konumuyla saldırıların ağır niteliği, manevî tazminat bedelinde dikkate alınmalıdır.

c - Olası manevî tazminat hesabında avukat olması nedeniyle bana karşı zararlar vermesi hususunun da dikkate alınmasını arz ve talep ediyoruz.

Arz ve izah ettiğim gerekçelerle; burada sayılmayan eylemlerle ilgili her türlü maddî ve manevî tazminat ve dâvâ haklarım saklı kalmak kaydı ile;

1 - Saldırı niteliğindeki eylemlere TMK 25 Md. gereği son verilmesine,

2 - Şahsım, mesleğim aleyhine yaptığı eylemlerle hakaret eden, meslekî saygınlığım ve itibarıma ısrarlı bir şekilde saldırıda bulunmayı sürdüren dâvâlı aleyhine 50.000,00 TL manevî tazminata hükmedilmesine,

3 - Yargılama giderinin dâvâlıya yüklenmesine karar verilmesi gerekir!...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 1 Temmuz 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ