14 Haziran 2015 Pazar

Mustafa Demirkanlı'nın dâvâ yoldaşı Ömer Faruk Kurhan'dan 50.000 TL

T.C.
İSTANBUL 
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DÂVÂCI: Hüseyin Hilmi BULUNMAZ (T.C. Kimlik No: 50482204038)
Alibaba Türbe Sk. Onur han N:13/8-9 Çemberlitaş Eminönü İST.

DÂVÂLI: ÖMER Faruk KURHAN (TC Kimlik No: )
Sevinç Sk. 9/7 Florya Bakırköy/İSTANBUL

VEKİLİ: Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar
DEDE HUKUK DANIŞMA BÜROSU Karanfil Cd. No: 24 Levent İst.

KONU: Davalı Ömer Faruk Kurhan'nın rahatsız edici, kişilik haklarıma saldırı niteliğinde olan ve "meslekî itibarımı zedeleme" amacıyla yaptığı eylem ve yayınlar nedeniyle manevî tazminat talebimizden ibâret istek!...

HARCA ESAS DEĞER: 50.000,00 TL

AÇIKLAMALAR:

1 - İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakkımda verilmiş "BERAAT" kararıyla sonuçlanan 2010/8 Esas, 2011/1860 Karar Sayılı dâvâ dosyası.

2 - YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2013/15222 Esas, 2014/10691 Karar Sayılı YARGITAY İLÂMI, sunulan diğer belgelerin incelenme istemi!...

MANEVÎ TAZMİNAT TALEBİM

a - Mesleğim, iş yaşantım, saygınlığım hep zarar görmeye devam ediyor.

b - Eğer tazminat talebimiz uygun bulunursa dâvâlının işi ve konumuyla saldırıların ağır niteliği, manevî tazminat bedelinde dikkate alınmalıdır.

c - Olası manevî tazminat hesabında avukat olması nedeniyle bana karşı zararlar vermesi hususununda dikkate alınmasını arz ve talep ediyoruz.

Arz ve izah ettiğim gerekçelerle; burada sayılmayan eylemlerle ilgili her türlü maddî ve manevî tazminat ve dâvâ haklarım saklı kalmak kaydı ile;

1 - Saldırı niteliğindeki eylemlere TMK 25 Md. gereği son verilmesine,

2 - Şahsım, mesleğim aleyhine yaptığı eylemlerle hakaret eden, meslekî saygınlığım ve itibarıma ısrarlı bir şekilde saldırıda bulunmayı sürdüren dâvâlı aleyhine 50.000,00 TL manevî tazminata hükmedilmesine,

3 - Yargılama giderinin dâvâlıya yüklenmesine karar verilmesi gerekir!...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 15 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ