30 Haziran 2015 Salı

Birlikte yargılanmaktan hoşlanmadığım Büktel'in temyiz metnini istedim!

T.C.
İSTANBUL
60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/8 Esas 


KONU: Coşkun Büktel'in temyiz dilekçesi istemi...

Birlikte yargılandığımız Coşkun Büktel'in temyiz dilekçesini istiyorum!...

Gereğinin yapılmasını saygılarım arz ve talep ederim. 30 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ