14 Haziran 2015 Pazar

Yense de yenilse de yitiren Mustafa Demirkanlı, Yargıtay'da da yitirecek!

T.C.
YARGITAY
İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA
GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/8 Esas


KONU: 5651 Sayılı Yasa'nın ciddîye alınmamasına dikkat çekme isteği...

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Sayın Yargıcı Gürkan Ergin, nesnel hukuk mantığıyla yürütmediği yargılama sürecindeki kararlarında öznel ve duygusal bir karar vererek, somut yasaları ve somut yasaların somut maddelerini asla ve kesinlikle gözetmemiştir. Sayın Yargıç Gürkan Ergin herhangi bir suç ögesi asla içermeyen videolar nedeniyle, salt müşteki ve müşteki vekili öyle istedi diye bana haksız yere "orantısız ceza" verdi! 

Sayın Yargıç Gürkan Ergin "5651 Sayılı Yasa"ya bakacak kadar sabırlı olsaydı, işbu videolar için "Erişimin engellenmesi..." şikâyetinin bile söz konusu olmadığını hemen anlayıp derhal "BERAAT" kararı verirdi. 

Basit, küçük bir dâvâ olduğu için avukat tutma gereksinimi duymadığım, avukatların sürekli "YALAN" söylediğini bildiğim için müşteki vekilinin "YALAN" söylemesi sonucunda, anlamsız ve gereksiz bir ceza aldım. Bu ceza sonucu "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi"ndeki haklarımızı korumak zorunda kalmak isteyemem... Ülkesini seven bir sanatçı olarak, "ülkemin yasalarının demokratik olduğunu sanmak" isterim... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecinde ülkemin "CEZALI ÜLKE" statüsüne bir yeni dâvâ dosyasının eklenmesini istemiyorum... Lütfen bu dâvâyla ilgili ülkemizin demokratik hukuk sistemine katkıda bulununuz!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 15 Haziran 2015


MAĞDUR
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ