11 Haziran 2015 Perşembe

Levent Çağlayan'dan LİNÇ imzası alanlar Çağlayan'ı da yalnız bıraktılar!

T.C.
İSTANBUL
9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDURUŞMA TUTANAĞI

SAYI: 2013/423 Esas

CELSE NO: 4
CELSE TARİHİ: 11/06/2015

HÂKİM: BÜLENT ACUNSÖZ 35235
KÂTİP: MEHMET ALİ ZEY 102114

Belirli gün ve saatte celse açıldı.

Dâvâcı HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ geldi. Başka gelen olmadı. Açık yargılamaya devam olundu.

Dâvâlı vekilinin UYAP üzerinden mâzeret bildirdiği görüldü. Okundu.

Dâvâcı dilekçe ibrâz etti. Ekinde YARGITAY karar örnekleriyle İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/366 Esas Sayılı dosyasıyla ilgili bilirkişi raporu örneğinin sunulduğu görüdü.

Dâvâcı: "Ceza dâvâsıyla ilgili bilirkişi raporunu alıp ibrâz ettim. Bir hafta sonra duruşması vardır. Henüz dâvâ sonuçlanmadı." dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1 - İstanbul 64. Asliye Ceza Mahkemesi'nin (İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi'nin) 2014/366 Esas Sayılı dosyasındaki yargılamanın sonuçlanmasının beklenilmesine,

2 - Dâvâlı vekilinin mâzeretli sayılmasına, duruşma gününün UYAP üzerinden öğrenilmesine,

3 - Bu nedenle, duruşmanın 22/12/2015 günü saat 10:50 bırakılmasına karar verildi. 11/06/2015

Kâtip 102114                                                                                    Hâkim 35235