30 Haziran 2015 Salı

1101 kişi hukukun üzerine işerken hukukun üstünlüğünü savunuyorum...

İlkel gereksinimimizin dışında çağcıl gereksinimlerimiz olduğuna, buna tiyatro sanatı de dâhil edilmesi gerektiğine göre, işbu gereksinimlerimizi yerine getirirken, hukukun üstünlüğüyle hareket etmek durumundayız... Türkiye'de bırakın tiyatro sanatını bir yana, gerçek uygulayım anlamında tiyatro inşa edilmeye el verilmediği, el verenlerin de "iki gözü birden kör edilmeye çalışıldığı için" dünyanın hiçbir yerinde oluşamayacak iğrenç LİNÇ KAMPANYASI başlatıldı... Yüz binlerce tiyatro âşığı(!) bu süreci izlemekle yetinerek, 1101 LİNÇÇİ alçak çakala "DUR!" deme yürekliliği gösteremedi!... Türkiye tiyatrosu en ilkel sınıfında çift dikiş ilerleme rolü yaparken, 1101 LİNÇÇİ alçak çakalı alaşağı ettiğim için çok mutluyum...

Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz