25 Mayıs 2015 Pazartesi

Bana HAKARET edip İFTİRA atan Coşkun Büktel'i savcıya şikâyet ettim!

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


ŞİKÂYET EDEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8 Çemberlitaş, İstanbul
TELEFON: 0532 642 88 57 / 0212 513 47 32 / 0212 520 04 94
FAKS: 0212 513 47 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

ŞİKÂYET EDİLEN: COŞKUN BÜKTEL
T.C. KİMLİK NO: 43243302258
ADRES: Çukurlu Çeşme Sok 6/4 Beyoğlu / İSTANBUL
TELEFON: 0212 252 94 82
E-POSTA: buktel@yahoo.com

SUÇ: HAKARET (TCK 125) ve İFTİRA (TCK 267)
DELİLLER: 2014/3219, 2014/4166, 2015/134, 2015/942 Ekte sunuldu!
SUÇ TARİHİ: 19/12/2014, 30/12/2014, 12/01/2015, 16/02/2015

Şüpheli Coşkun Büktel, İnternet ortamından bana "HAKARET" ederek "İFTİRA" atmıştır! Şüpheli Coşkun Büktel'in, işlediğini düşündüğümüz suçlarının içerikleri, Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 267. maddelerinde çok nettir ve tartışmaya açık değildir. O adalete, hakka, hukuka, içtihada, kanuna, mevzuata, teamüle göre yargılanarak, "Asliye Ceza Mahkemesi" makamında verilecek kararla cezalandırılmalıdır ki, tiyatroya bile verdiği zararın önüne geçilsin... Büktel'in tiyatroya verdiği zarar kanıtlanabilir...

SONUÇ VE İSTEM: Şikâyetçi olduğum ve asla uzlaşmak istemediğim Coşkun  Büktel hakkında soruşturma yapılarak, Türk Ceza Kanunu'nun 125. ve 267. maddelerinin içeriğine uygun biçimde cezalandırılması için "KAMU DÂVÂSI" açılması yönünde karar verilebilmesini istiyorum!...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 25 Mayıs 2015


ŞİKÂYETÇİ HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ