26 Mayıs 2015 Salı

Kendini avukatsız savunan Bulunmaz kendini avukatlı savunanı tuş eder

T.C.
İSTANBUL
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

SAYI: 2015/56 Esas

CELSE NO: 1
CELSE TARİHİ: 26/05/2015

HÂKİM: ÜLKER KAYA 29599
KÂTİP: MELEK KAR 96215

Belirli gün ve saatte celse açıldı.

Dâvâcı vekili Av. Fırat Kuyurtar ile dâvâlı geldiler.

Açık yargılamaya devam olundu.

Yargıtay bozma ilâmı okundu.

Dâvâcı vekili: "Bozmaya katılmamız mümkün değildir. Dâvâlının ekonomik şartları gayet iyidir. Bunun için tazminatın indirilmesine gerek yoktur. Eski kararda direnilsin. Bir uçak bileti bile 3-4 bin liradır. Mâzeret dilekçelerine eklenmiştir. Dâvâlı zengindir." dedi.

Dâvâlıdan soruldu: "Yazılı beyanlarımızı tekrar ederim. Bozmaya uyulsun. Dâvâ reddedilsin." dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 

Usûl ve yasaya uygun olan bozma ilâmına uyulmasına karar verildi. Açık yargılama sürdürüldü.

Dâvâcı vekili: "Dâvâlının ekonomik sosyal durumu gayet iyidir. Dâvâ konusu eylemi 3 sene boyunca hemen her gün yayınlamaya devam etmiştir. Kendisi aleyhine bu konuda verilmiş ceza mahkûmiyet kararları da söz konusudur. Yeniden verilmiş ceza kararları da söz konusudur. Eylemlerinden vazgeçmemiştir. Bu nedenle tazminatın talebimiz gibi verilmesini isteriz." dedi.

Dâvâlıdan soruldu: "Ben yargıya saygılıyım. Adalete güveniyorum. Dâvânın reddini istiyorum." dedi.

Dosya incelendi.

Duruşmanın bittiği bildirildi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:


Dâvânın KISMEN KABÛLÜNE, 4000 TL manevî tazminatın 29/06/2009 tarihinden itibaren yasal faizi ile dâvâlıdan alınarak dâvâcıya ödenmesine dâir,

Dâvâcı vekili ile dâvâlının yüzene karşı, açık yargılama sonunda, kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 gün içinde temyizi kâbil olmak üzere verilen karar açıkça okunup, anlatıldı. 26/05/2015  12:19:35

Kâtip 96215                                                                                     Hâkim 29599