4 Mayıs 2015 Pazartesi

"Zorla" kabûl ettirilen Bülent Sezgin dâvâsının ilk taksitini rahat ödedim...