18 Mayıs 2015 Pazartesi

Yurdumuz hukuksuzluğunun bana saldırması sonucu hukuku savundum

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/31606


KONU: 1101 kişilik bir örgüte karşı tamamlanmamış bir savunma metni

1 - Video 5 Temmuz 2009'da yayınlandığı için, Türk Ceza Kanunu'nun 125. Maddesi'ne ve 6532 Sayılı Yasa'ya göre SUÇ DEĞİLDİR... Bakınız:

"Dava ve cezaların ertelenmesi

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 31/12/2011 tarihine kadar, basın ve yayın yoluyla ya da sair düşünce ve kanaat açıklama yöntemleriyle işlenmiş olup; temel şekli itibarıyla adlî para cezasını ya da üst sınırı beş yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı;


a) Soruşturma evresinde, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 171 inci maddesindeki şartlar aranmaksızın kamu davasının açılmasının ertelenmesine,


b) Kovuşturma evresinde, kovuşturmanın ertelenmesine,


c) Kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesine, karar verilir."


2 - Bana karşı örgütlenmiş tam tamına 1101 kişi, benim hakkımda Nisan 2009'da "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" başlatmış ve hâlâ sürdürmektedir. İşbu süreci anlayabilmek için, UYAP dağarcığından "Hüseyin Hilmi Bulunmaz" adıyla etiketlenmiş 100'ü aşkın "değişik iş - soruşturma - kovuşturma" içeriklerini araştırıp inceleyebilirsiniz. Hemen hemen tümü adalete, hakka, hukuka, kanuna, mevzuata ve Yargıtay içtihatlarına aykırı olarak başlatılıp, sakat ve yapay biçimde yürütülen bu "HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYALARI" ciddî dosyalar bağlamında benim lehime sonuçlandı. Birkaç örneğini sundum.

3 - Konunun ciddî ve evrensel olması nedeniyle, daha geniş bir savunma metni daha yazmak istiyorum!... Kendi alanında ve uluslararası düzeyde "EN BÜYÜK" olan bir şirketin sahibi olmakla, dünya çapında tanınan tiyatro yöneticisi olduğum için bana karşı başlatılan "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" hakkında kitap hazırlamaya başladığım için, size daha geniş bir sunum ve savunma daha yapabilmek istiyorum!... Her ne kadar adalete, hakka, hukuka, kanuna, mevzuata ve Yargıtay içtihatlarına aykırı bulunarak, hakkımda "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" verileceğine emin olsam BİLE daha derin ve daha düzeyli bir savunma yapma hakkımı saklı tutuyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 18 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ