3 Nisan 2015 Cuma

Mustafa Şükrü Demirkanlı'yı hukuksuz BERAAT ettiren karara jet itiraz...

YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
80. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/87 Esas
KARAR NO: 2015/155
(C. SAVCILIĞI ESAS NO): 2012/37858


KONU: Sayın Yargıç Ahmet Torun'un dâvâ dosyasını kılı kırka yararak incelememesi sonucu oluşan hukuk yanlışlığının YARGITAY nezdinde düzeltilmesi isteği için TEMYİZ ETME ve duruşmalı TEMYİZ istemi...

1 - 7 Mart 2008 tarihli BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2008/03/bir-iftirann-bataklk-anatomisi.html

2 - 29 Nisan 2009 tarihli İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2009/04/yalan-makinesi-ve-kufurbaz-mustafa.html

3 - 29 Aralık 2009 tarihli ÜÇÜNCÜ HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/03/hilmi-bulunmaz-yarglanyor.html

4 - LİNÇ KAMPANYALARI incelenip, BİLİRKİŞİ RAPORU yazılmalıdır.

5 - Sabıkalı Sanık Mustafa Şükrü Demirkanlı, sanatsal ifade olanağımı ilelebet ilga ve imhâ edebilmek için 1101 imzalı "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" düzenlemekle asla yetinmeyip, adliyeleri gereksiz yere meşgûl ederek hakkımda mükerrer ve sentetik KAMU HUKUKU DÂVÂLARI açtırmayı başardı!... Hangi durumları oluşturarak hakkımda dâvâlar açtırdığını saptayamamakla birlikte Sayın YARGITAY bu konuda da bir araştırma - inceleme yaptırıp, 100'ü aşkın soruşturma - kovuşturma dosyalarıyla iş yapamaz duruma getirilmemin nedenselliğini algılayarak hakkımda "ÖZEL İÇTİHAT" oluşturmalıdır.

6 - Sabıkalı Sanık Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın sadece benimle değil, birçok TEMİZ insanla da cezaî ve hukukî sorunları olmuş, olmaktadır. Örnekse Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü İ. Rahmi Dilligil, Coşkun Büktel v.b. birçok insanı mahkeme koridorlarına sürükleyebilen Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın bu yasa dışı tutumu, Aristo mantığı ve/ya Roma Hukuku sığlığıyla değil, "DİYALEKTİK HUKUK" ile ele alınmak zorundadır...

7 - Sadece gerekçeli karar okunduğunda bile fazla araştırma - inceleme yapılmaya gereksinim duyulmadan, nasıl bir "HUKUK KAZASI" ile karşı karşıya kaldığımızı ve bu kazanın AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM) makamında ülkemizi nasıl mahcup edeceğini derhal anlayabilirsiniz... Ülkemizin ulusal hukukunu AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ metni ve AİHM nezdinde küçük düşürmek istemiyorsanız, lütfen, yukarıda madde madde sıraladığım konular ve aşağıda ekler bölümde belirttiğim resmî mahkeme belgeleriyle somut gerçekleri asla gözardı etmeyiniz!... YARGITAY makamına güvendiğim ve içimde kırıntı hâlinde bile olsa hukuka güvenme duygusu kaldığı için bu nesnel dilekçeyi yazma gereksinimi duydum. Lütfen değerlendiriniz!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 3 Nisan 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EKLER: Dosyanın incelenmeden karar verildiğini kanıtlayan belgeler...