13 Nisan 2015 Pazartesi

Gülhan&Mustafa Demirkanlı ve Av. Reyhan Kayışlı biraz sabırlı olsunlar!

T.C.
İSTANBUL 
18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


SAYI: 2014/179 Esas


KONU: Dâvânın reddi gerekse de kanı oluşması için ek yardımcı dilekçe

1 - Dâvâ, İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaya dayandığı ve dosya, Yargıtay'da olduğu için, Yargıtay kararının beklenilmesi gerekir!...

2 - Dâvâ, tekil olarak değerlendirildiğinde, hukuk çiğneneceği için, bana karşı KAMPANYA düzenleyenlerle aramızdaki dosyalar incelenmelidir.

3 - Dâvâ, emsali bulunmayan bir içeriğe sahip olduğundan, BİLİRKİŞİ RAPORU hazırlanması gerektiği gibi, önceki üç RAPOR incelenmelidir!

4 - Dâvâ, "Türkiye Tiyatro Tarihi" ve "Türkiye Hukuk Tarihi" içeriklerini zenginleştireceği için, ekte sunduğum resmî belgeler bile incelenmelidir!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 14 Nisan 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

***

Ayrıca bakınız:

Reyhan Kayışlı'nın savunamadığı Tiyatro... Tiyatro... Dergisi çok zorda...