6 Nisan 2015 Pazartesi

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Duruşma Salonu'nda emperyalizm karşıtıyız...

T.C.
YARGITAY
4. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA 


DOSYA NO: 2014/11696


KONU: "Özel İçtihat" istemli sözlü itirazıma yardımcı dilekçe sunumu...

100'ü aşkın soruşturma - kovuşturma dosyasıyla "boğulmak istendiğim" muhakeme sürecinde, dört maddeden oluşan şu önerilerde bulunmama karşın, bu öneriler üç mahkeme tarafından "olur" gördü. Bu doğrultuda yazılan üç BİLİRKİŞİ RAPORU içeriğinin tümünde de benim lehime karar verilmiştir. Sayın Yargıtay'a da bu öneri maddelerini sıralıyorum:

1 - 7 Mart 2008 tarihli BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2008/03/bir-iftirann-bataklk-anatomisi.html

2 - 29 Nisan 2009 tarihli İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2009/04/yalan-makinesi-ve-kufurbaz-mustafa.html

3 - 29 Aralık 2009 tarihli ÜÇÜNCÜ HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/03/hilmi-bulunmaz-yarglanyor.html

4 - LİNÇ KAMPANYALARI incelenip, BİLİRKİŞİ RAPORU yazılmalıdır.

Olasıysa, bu dâvâ dosyası için de BİLİRKİŞİ RAPORU yazdırılmalıdır.

Sözlü ifademde de belirttiğim gibi dâvânın reddine karar verilmelidir...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 7 Nisan 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


Ek: Dâvânın evrensel entelektüel boyutu olduğu için bâzı resmî belgeler.