1 Nisan 2015 Çarşamba

Bulunmaz, Duygu Dalyanoğlu ile Av. Fırat Kuyurtar'a hukuk dersi verdi...

T.C.
İSTANBUL
71. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI


DOSYA NO: 2014/375 Esas

DURUŞMA TARİHİ: 01/04/2015
CELSE NO: 7.

HÂKİM: AYHAN ARDUÇ 42436
KÂTİP: SEVAL GÖK BABUR 140213

Belirli gün ve saatte 7. celse açıldı. Katılan Duygu DALYANOĞLU vekili Av. Eyyüp Fırat KUYURTAR geldi. Başka gelen yok. Açık yargılamaya devam olundu.

Hâkim değişikliği nedeniyle önceki zabıtlar okundu.

Kapatılan İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi'ne yazılan yazıya cevap var. Dosyanın UYAP kayıtlarının gönderilmiş olduğu görüldü.

İncelemesinde; sanık Hüseyin Hilmi BULUNMAZ hakkında müşteki Mustafa Şükrü DEMİRKANLI'ya karşı görüntülü ileti ile zincirleme hakaret suçundan kamu dâvâsı açıldığı, suç tarihinin 09/08/2012 tarihi olduğu, yapılan yargılamada belirtilen fiille ilgili kapatılan 10. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2012/1758 Esas Sayılı dosyasında kamu dâvâsı açılmış olduğundan dâvânın reddine karar verilmiş olduğu görüldü.

Celse arasında sanığın esasa yönelik savunma dilekçesi ibraz etmiş olduğu görüldü. Okundu. Dosyasına konuldu.


Bu arada sanık Hüseyin Hilmi BULUNMAZ geldi. Sanığa mahsus yerine alındı.

Sanıktan soruldu: "Bir önceki gün sunmuş olduğum dilekçemi aynen tekrar ediyorum." dedi.

Katılan vekilinden soruldu: "Şikâyetimiz devam etmektedir. Daha önceki toplanmasına karar verilen dosyaların bu dosya ile alakası yoktur." dedi.

Kapatılan İstanbul 27., 40., 24., 8., 2. sulh ceza mahkemelerine yazılan yazılara cevap yok. 

Katılan vekili söz alarak: "İstenilen dosyalarda sanığın yargılandığı doğrudur. Ancak bu dosyalarda müvekkilimin taraf sıfatı bulunmamaktadır." dedi.

Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1 - Kapatılan İstanbul 27., 40., 24., 8., 2. sulh ceza mahkemelerine yazılan yazıların akıbetinin sorulmasına, yeniden ilgili dosyaların UYAP kayıtlarının istenilmesine,

Bu nedenle duruşmanın 08/09/2015 günü saat 09:10'a bırakılmasına karar verildi. 01/04/2015

Kâtip 140213                                                                                   Hâkim 42436
e-imzalıdır                                                                                             e-imzalıdır