7 Nisan 2015 Salı

Bugün ayın sekizi olmasına karşın, hiçbir tiyatro dergisini asla görmedik!

İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu, Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Çevik ve DT Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Nejat Birecik, yayınlanması gereken zamanda çıkmayan tiyatro dergilerini okumuyorlar. Okumaları için dergileri ellerine almaları gerekir. Ellerine almak istedikleri tiyatro dergilerini, ayın birinde, ikisinde, üçünde, dördünde, beşinde, altısında, yedisinde, sekizinde... bulamadıkları ân, işbu dergilere reklâm vermeyi kesmeleri gerekir. Adlarını saydığım resmî tiyatroların üst yöneticileri, hiçbir zaman için her ayın tam birinde çıkmayarak, emekçi halkın, sosyal devletin, tüyü bitmemiş yetimin sunduğu olanaklara zarar veren tiyatro dergilerine yarar sağlıyorlar. İşbu yöneticiler hesap vermek zorundalar!

Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz