30 Nisan 2015 Perşembe

Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın imza attırdığı Yaşam Kaya "SANIK" oldu...

T.C.
İSTANBUL 
13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ


DURUŞMA TUTANAĞI


DOSYA NO: 2015/25 Esas


DURUŞMA TARİHİ: 30/04/2015
CELSE NO: 2.

HÂKİM: MUSTAFA YENER ULAK 34479
KÂTİP: İBRAHİM KAZAN 99573

Belirli gün ve saatte 2. celse açıldı.

Müşteki HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ ile Sanık YAŞAM KAYA vekili Av. Pınar Deniz Hanedar geldi. Açık duruşmaya devam olundu.

Müşteki huzura alındı. Hüviyet tespitine geçildi.

Müşteki HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ, Mehmet Cemalettin oğlu, 10/07/1955 doğumlu. Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8-9 Çemberlitaş Fatih / İSTANBUL

Müştekiye Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 234. Maddesi'ndeki hakları hatırlatıldı. Haklarını anladığını ve vekil talep etmediğini beyan etmekle, müştekiye iddianame ve ekleri okunup, şikâyet ve delilleri soruldu.

MÜŞTEKİ ŞİKÂYETİNDE: "İddianame doğrudur. Sanıkla daha önce yüz yüze bir tanışıklığımız olmasa da, tiyatro camiasından olduğu için tanışıklığımız vardır. Ben, sanıktan yüzde yüz eminim. Kendisi bana hakaret etmiştir. Konuya ilişkin dinletmek istediğim tanığım yoktur. Zira olay, ortadadır, belgelidir. Sanıktan şikâyetçiyim. Dâvâya katılmak istiyorum. Her ne kadar iddianâmede sanığın 'orospu çocuğu' diyerek, hakaret ettiği söylenmiş ise de, ben, onun bu şekilde hakaretini hatırlamıyorum. Dilekçemde belirttiğim şekilde, mail'de ne yazıyorsa, ben ondan şikâyetçiyim. Ben, dâvâya konu mail'in suç unsuru teşkil ettiğini düşünüyorum. Hem tehdit, hem hakaret olarak algıladığım için, şikâyetçi oldum. Takdir mahkemenindir." dedi.

Savcılıkta alınan ifadesi okundu.

SORULDU: "Tarafıma okunan ifade doğrudur. Bana aittir. Aynen tekrar ederim." dedi.

Sanık müdafisinden SORULDU: "Müştekinin beyanlarını kabûl etmiyoruz. Ancak, 'orospu çocuğu' şeklinde hakaret etmediğine dâir beyanı, savunmalarımızı doğrulamaktadır. Mail içeriği, diğer yönüyle tehdit suçunu içermez. Müvekkilin tehdit kastı da söz konusu değildir. Şikâyet hakkını kullanmak istediğini belirtmiştir. Bize göre suçun maddî ve manevî unsuru oluşmamıştır. Suç tarihi itibariyle zaman aşımı süresi de dolmuştur. Maddî hatâ ile açıldığını düşündüğümüz dâvânın düşürülmesini, müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ederim. Katılma talebine bir diyeceğim yoktur." dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Suçtan zarar görmesi ihtimaline binaen müştekinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 237. Maddesi gereğince kamu dâvâsına katılmasına karar verildi. Duruşmaya devam olundu.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1 - Dosyanın eksiği çıkmadığı takdirde karar verilmek üzere incelemeye alınmasına,

Bu nedenle duruşmanın 08/05/2015 günü saat 11:00'e bırakılmasına karar verildi. 30/04/2015

Kâtip 99573                                                                                     Hâkim 34479
e-imzalıdır                                                                                             e-imzalıdır