2 Nisan 2015 Perşembe

Tiyatro... Tiyatro... Dergisi "suç duyurusu"na, Şakir Gürzumar bile katıldı!

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


ŞİKÂYET EDEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
(BULUNMAZ TİYATRO - İSTANBUL GENEL SANAT YÖNETMENİ)
T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8 Çemberlitaş, İstanbul
TELEFON: 0532 642 88 57 / 0212 513 47 32   
FAKS: 0212 513 47 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

ŞİKÂYET EDİLEN: GÜLHAN AVŞAR DEMİRKANLI
ADRES: Reha Yurdakul Sok. No: 28/1 Billur Ap. Şişli-İstanbul
TELEFON: 0212 216 75 20   
E-POSTA: tiyatrodergisi@gmail.com

ŞİKÂYET EDİLEN: MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI
ADRES: Reha Yurdakul Sok. No: 28/1 Billur Ap. Şişli-İstanbul
TELEFON: 0212 216 75 20   
E-POSTA: tiyatrodergisi@gmail.com

ŞİKÂYET EDİLEN: YFK Yapım Yayıncılık Tic. ve San. Ltd. Şti.
ADRES: Reha Yurdakul Sok. No: 28/1 Billur Ap. Şişli-İstanbul
TELEFON: 0212 216 75 20   
E-POSTA: tiyatrodergisi@gmail.com

ŞİKÂYET EDİLEN: ŞAKİR GÜRZUMAR
ADRES: Mete Cad. Necip Akar İş Merkezi No: 26 Taksim  İstanbul 
TELEFON: 0212 292 39 00
FAKS: 0212 293 73 22 
E-POSTA: bilet@istdt.gov.tr, basin@istdt.gov.tr

SUÇ: Hakaret, İftira, Suç Uydurma, Tehdit (TCK 106, 125, 267, 271)
SUÇ TARİHİ: 02.02.2015
SUÇ BELGESİ: http://www.tiyatrodergisi.com.tr/?p=2985 (T.C. İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Değişik İş: 2015/696 numaralı ve 03/02/2015 tarihli Değişik İş Karar resmî belgesi)

AÇIKLAMALAR: 

Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin İnternet sitesi www.tiyatrodergisi.com.tr adresinde bana sürekli olarak, HAKARET edilerek, İFTİRA atılmakta, hakkımda SUÇ UYDURMA SUÇU işlenmekte, en önemlisi entelektüel bir dil kullanılmakla birlikte TEHDİT edilmekteyim. Aşağıda çok küçük bir kısmını sunduğum suç ögelerinin tamamını incelemeniz için, ciddî ve önemli resmî kayıt altına alınmış mahkeme somut belgeleri sunuyorum!

"Bulunmaz, Sınırları Zorluyor: Devlet Tiyatroları'na Büyük İtham... Düne kadar 'kanka' oldukları Coşkun Büktel'le kavga ettikten sonra Büktel'e ve kitaplarına saldıran H. Hilmi Bulunmaz, şimdi de Coşkun Büktel üzerinden Devlet Tiyatroları'na ve İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Şakir Gürzumar'a yönelik akıl almaz iddialarda bulunarak etik sınırları zorluyor. Bulunmaz, eski kankası Coşkun Bültel'le kavga ettikten sonra Büktel'in 'Ölüleri Gömün' çevirisinin de bu yayınları sonrası gerçekleştiğini iddia ederek İstanbul D.T.'yi ve Müdürü Şakir Gürzumar'ı şaibe altında bırakmaya yönelik yayınını sürdürmektedir. Bulunmaz'ın bu iddialarına yönelik görüşünü sorduğumuz İstanbul D.T. Müdürü Şakir Gürzumar: 

http://tiyatroyun.blogspot.com.tr sitesindeki yazısında Hilmi Bulunmaz şahsımla ilgili olarak; 'İstanbul Devlet Tiyatrosu reklâm kulelerinin ticarî kuruluşlar tarafından işgâlini ısrarla ve inatla gündemde tutunca, direkt olarak dile getirmese de, tüm hareketlerinden, her hâlinden belli olduğu biçimiyle, Şakir Gürzumar, (Hakkımda Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmasını, KAMU DÂVÂSI açılmasını, tazminat dâvâsı açmasını göz önünde bulundurduğum için adına asla RÜŞVET diyemediğim!) bana bâzı yaklaşımlarda bulundu! Bunlardan biri, 'Ölüleri Gömün' oyununu (Hem de ASPARAGAS biçimde…) sahnelemesiyse, bir diğeri de, bana YÖNETMENLİK teklif etmesiydi… Bu saçma teklifi ânında reddettim!' şeklindeki ifadesi, 'Ölüleri Gömün' oyununun yazarının telif haklarının ödenmediği konusundaki 'Şahsım ve bir kamu kuruluşu olan Devlet Tiyatroları'na ithamı' tamamen gerçeğe aykırı olup, kişilik haklarıma yapılan, hukuki sorumluluğu gerektiren, hukuka aykırı bir saldırıdır ve aynı zamanda da suçtur. İspat edemeyeceğini Hilmi Bulunmaz'ın kendisinin de itiraf ettiği bu isnadı avukatım marifetiyle yasal sürece sokmuş bulunuyorum, bilginize.' Açıklamasını gönderdi, H. Hilmi Bulunmaz'ın kendisine doğrudan doğruya yönetmenlik teklif edildiğini iddia ettiği konuşmanın tanığı olduğunu ifade ettiği Coşkun Büktel ise sessizliğini koruyor, kendisine mail yoluyla sorduğumuz soruya herhangi bir açıklama gelmedi. Büktel açıklama yaparsa, açıklaması aktarılacaktır."

Yukarıda sunduğum alıntılardan net biçimde anlaşılacağı gibi, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Sahibi Gülhan Avşar Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Şükrü Demirkanlı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Tüzel Sahibi YFK Yapım Yayıncılık Tic. ve San. Ltd. Şti. ve İstanbul Devlet Tiyatrosu Eski Müdürü Şakir Gürzumar, bana karşı Anayasal, yasal, mevzuata çok aykırı ve Türk Ceza Yasası'nın ilgili maddeleri kapsamına girmesi kesin olabilen suçlar işlemişlerdir. Dört şahıs hakkında soruşturma açılmasını ve soruşturma sonucunda kovuşturmaya başlanılarak, haklarında KAMU HUKUKU DÂVÂLARI açılmasını istiyorum. Maddî-manevî tazminat dâvâsı açma haklarım saklı olmak üzere "Savcılık Kararı" verilmesini arzu ediyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 3 Nisan 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


NOT: Dilekçeye dayanak oluşturan resmî belgeler EK olarak sunuldu!...