30 Mart 2015 Pazartesi

Mustafa Şükrü Demirkanlı ve vekili Avukat Reyhan Kayışlı zorlanacak!...

T.C.
İSTANBUL
17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/242 Esas


KONU: Dâvâlarımın ve işlerimin yoğunluğu nedeniyle zaman istemi...

1 - Kendi alanında dünyanın "EN BÜYÜK" firmasının sahibi olduğum için, sürekli olarak ülke dışına çıkarak, ülkemizin dünyadaki ekonomik ve kültürel gelişmesine katkıda bulunuyorum!... Ekte sunduğum belgeler bunun kanıtıdır. Ayrıca 100'ü aşkın soruşturma - kovuşturma dosyasıyla beni "boğmak" isteyen "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" bileşenlerinin bana soluk aldırmaması sonucu, dâvâ dosyasını ciddî biçimde inceleme zamanım olamadı... Zaman istiyorum!

2 - Dâvâ dosyasında birlikte muhakeme edildiğimiz Coşkun Büktel ile hiçbir entelektüel ve hukuksal bağlaşıklığımız bulunmadığı için, birlikte yargılanmayı doğru bulmadığım gibi, bu birlikteliği Anayasa'ya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ve hattâ Türk Ceza Yasası içeriklerine aykırı buluyorum. Birlikte değil, ayrı ayrı muhakeme edilmemiz gerektiği gibi, zâten herhangi bir suç işlemediğim için, öncelikle dâvânın REDDİNE yada BERAAT edilmeme karar verilmesi kanaatindeyim.... Bunun yanı sıra, 6352 Sayılı Yasa'nın Geçici 1. Maddesi'nin de değerlendirilmelidir...

3 - Her iki maddede özetlediğim durumlar, benim algım doğrultusunda oluşan somut düşünceler olmakla birlikte, ben, adalet duygusuyla karar veren Sayın Yargıç tarafından kurulacak nesnel somut karara saygılıyım.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 30 Mart 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ