29 Mart 2015 Pazar

Av. Reyhan Kayışlı'ya aşırı güvenen Mustafa Demirkanlı çok yanılıyor!...

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


ŞİKÂYET EDEN: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
(BULUNMAZ TİYATRO - İSTANBUL GENEL SANAT YÖNETMENİ)
T.C. KİMLİK NO: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sokak No: 13/8 Çemberlitaş, İstanbul
TELEFON: 0532 642 88 57 / 0212 513 47 32  
FAKS: 0212 513 47 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

ŞİKÂYET EDİLEN: MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI
ADRES: Reha Yurdakul Sok. No: 28/1 Billur Ap. Şişli-İstanbul
Gülbağ Mh. Şahinler Sk. No: 42 D. 10 Mecidiyeköy - İstanbul
TELEFON: 0212 216 75 20  
E-POSTA: tiyatrodergisi@gmail.com

SUÇ: Hakaret, İftira, Suç Uydurma, Tehdit (TCK 106, 125, 267, 271)
SUÇ TARİHİ: 09.01.2015
SUÇ BELGESİ: İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sunulan İFTİRA

AÇIKLAMALAR:


Avukat Reyhan Kayışlı tarafından kaleme alınmış ve baştan aşağı "SUÇ DEMETİ" niteliğindeki metin, "İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği" makamına sunulduğu unutularak, "çok argo bir dille" yazıldığı gibi, aynı zamanda buyruk veren bir bağlama sahip. Sadece üç sayfalık bir "itiraz dilekçesi" olmasına karşın, baştan aşağı "benim kişilik haklarımı ihlâl eden" bir mantıksızlığa oturtulmuş bu hukuk metni(!) bir avukatın imza atmaması gereken bir düzeysizlik olarak kendini net olarak gösteriyor!... Bana İFTİRA atmayı planlayan bir amaçla kaleme alınmış işbu metnin, Türk Ceza Yasası kapsamındaki bütün içeriklerle irdelenip, çok geniş bir perspektifle ele alınması gerekmektedir ki, benim hakkımda 100'ü aşkın dosyayla, bana "soruşturma - kovuşturma bombardımanı" yapan 1101 kişilik "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" durdurulabilsin. Sadece üç sayfalık "SUÇ METNİ" ile yetinmeyip, bâzı mahkeme metinleri de sunduğum suç duyurusu dosyasını inceleyiniz!...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 30 Mart 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


NOT: Dilekçeye dayanak oluşturan resmî belgeler EK olarak sunuldu!..