12 Mart 2015 Perşembe

LİNÇ KAMPANYASI lideri Mustafa Şükrü Demirkanlı'yı bağışlamıyoruz...

T.C.
İSTANBUL 
60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/8 Esas


KONU: "LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" dâvâsının reddedilmesi istemi

Çok kötü "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI ÖRGÜTÜ" önderi Mustafa Şükrü Demirkanlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu en başta olmak üzere, kendi çıkarlarına aykırı, ülke çıkarlarına uygun davranan herkese dâima HAKARET edip, İFTİRA atan ve TEHDİT eden biridir. Benim şikâyetçi olmam sonucu, İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi 2013/399 Esas Nolu dâvâ dosyası nedeniyle de "HAKARET, İFTİRA, TEHDİT" suçlarından yargılanan Mustafa Şükrü Demirkanlı, birçok dâvâdan aynı ânda yargılandığı gibi, SABIKALI biridir!... Kendi alanımızda dünyanın "en büyük şirketi"ne sahip olmamız nedeniyle, "PARALI" durumda bulunduğumuzdan, yapay ve mükerrer yığıntılarla "KAMU HUKUK DÂVÂSI" açmayı başarır başarmaz yine yapay ve mükerrer yığıntılarla "MANEVÎ TAZMİNAT DÂVÂSI" açıp, benden para sızdıran Mustafa Şükrü Demirkanlı, sürekli dünyanın birçok ülkesinde ülkemizin çıkarları için iş yürüttüğüm ânda, adliyenin yoğunluklu, yasaların neredeyse yasa gücünde kararname sağanağı biçiminde hızla değişmesinden yararlanıp, avukatı Reyhan Kayışlı'nın da adliyeyi gereksiz yere meşgûl etme suçuna ortak olması sonucunda, bu yapay ve mükerrer dâvâ dosyası, Sayın Savcı Hüseyin Yavaş'ın hatâlı karar vermesi sonucu gündeme geldi. Oysa bu yapay ve mükerrer dâvâ dosyası derhal REDDEDİLMELİ yada hemen BERAAT kararı verilmeli yada 6352 Sayılı Yasa'nın Geçici 1/b. Maddesi gereği KOVUŞTURMANIN ERTELENMESİ kararı verilebilmelidir...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 12 Mart 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ