28 Mart 2015 Cumartesi

Bulunmaz olarak, "Fuaye Sohbetleri"ne katılırken Yeni Akit'i düşündük!...

İnsan, bir kuruma karşı çıkarken, bu kurumu sahiplenmek zorundadır!... Bir kurumu sahiplenmeden bu kuruma karşı çıkmak sosyalizme değil de, anarşizme hizmet eder. Biz, İBBŞT'ye karşı çıkıyorken, aynı zamanda da İBBŞT'yi sahipleniyoruz. Örnekse, Uğur Arda Aydın ise, İBBŞT mensubu olmasına karşın (yanlışım yoksa) "Fuaye Sohbetleri"ne de katılmadı!

Uğur Arda Aydın, kolektif bilince asla sahip olmamakla birlikte bana ve başka kişilere HAKARET ederek, İBBŞT'ye yarar değil, çok zarar verdi! Yeni Akit gibi "iktidarın göbeğinde büyüyen bir gazete"ye olanak vermek için âdeta kendini zorlayan Uğur Arda Aydın ve İBBŞT içindeki LİNÇÇİ ve HAKARETÇİ kişilerin "kulağı çekilmesi" gerekir ki, İBBŞT'ye zarar veren işlere imza atılmasın. Bulunmaz olarak temsilcilerimizle "Fuaye Sohbetleri"ne katılıp, özellikle Macit Koper'in sözlerinden esinlendik...

Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz

***

Ayrıca bakınız:

Gerekçesiz yanıta, hakaret edilmesine karşı olsak da ŞT'yi sahiplendik...