11 Mart 2015 Çarşamba

Bulunmaz, LİNÇÇİ alçaklar gibi üfürmek yerine, somut belgeler sunuyor!

T.C.
İSTANBUL
2. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
1. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/1213 D. İş


KONU: İnternet erişimi engellenmesinin talebinin reddine itiraz etme...

T.C. İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği Yargıcı, kişilik haklarımı ihlâl eden talebimi reddetti. Kişilik hakkıma, yanlış algı oluşmasına katkı sunan bu talebimin reddedilmesi, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. İnternet erişimi engellenmesinin sağlanmasını arzu ediyorum. Dosyaya sunmama karşın, iş yoğunluğunuz nedeniyle inceleyemediğiniz belgeleri tekrar sunarak dikkatinizi çekiyorum ki, "SUÇ İÇEREN YAZI", İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği Yargıcı Sayın Cevdet Özcan tarafından değerlendirilip ivedi "YAYINDAN KALDIRILMASINA (ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE)" kararıyla işlem görmüştü. İlgili resmî belgeleri sayın yargıçlığınıza sunmama karşın bu belgeler dikkate alınamamıştır... Belgelere dayanarak yayının durdurulmasına karar vermenizi istiyorum!


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 11 Mart 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ