23 Mart 2015 Pazartesi

Bir tek kişi, 1101 LİNÇÇİ alçağı nasıl alaşağı eder? Yada haklı olmak iyi!

Haklı olan kazanır! Her ne denli burjuvazi, geniş halk kitlelerini uyutup, kendine tutsak etmek için başta TV dizileri olmak üzere, toplumsal ninni söylerken, işi "kader"e bağlayarak, ceset hâline gelmiş ömrünü uzatmak isterken, "Her şey olacağına varır!" yargısını vargı olarak kâr-hânesine çivi yazısıyla nakşetmiş olsa da, şunu çok iyi biliriz: Haklı olan kazanır!...

Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz