23 Mart 2015 Pazartesi

Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar, Bulunmaz'a açtığı dâvâda başarısız oldu...

1101 LİNÇÇİ kişinin paslı imzasıyla kirlettiği Türkiye tiyatrosuna hukuk bilgisi(?!) ile katkıda bulunan avukatlardan Eyyüp Fırat Kuyurtar ile T.C. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi huzurunda olağanüstü hukuk maçı yapacağız!

Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz


Ayrıca bakınız:

Karşıyız: Eyyüp Fırat Kuyurtar 50.000 TL istedi, Yargıç 8.000 TL verdi!...


Haluk Bilginer, Mustafa Demirkanlı, Ömer F. Kurhan avukatları zorluyor!