30 Mart 2015 Pazartesi

Emperyalizme, faşizme, kapitalizme karşı savaşım, mezara kadar sürer!

Evrendeki her sözcüğün herkes için değişik kavramsal boyutu vardır. Bir maden işçisi için yeraltı kömür vb. demekse, bir sömürgeci için o ülkenin ulusal değerlerini talan etmektir!... Her alanda olduğu gibi, tiyatro sanatı alanında da, her sözcük herkes için değişik anlam içerir! Tiyatro sanatını hak etmemişler için resmî tiyatroların yöneticileri "abi" iken, bizim için tartışılması gereken kişilerdir. S/ÖZ tiyatro kültürüne sahip çıkmak zor!

Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz