30 Mart 2015 Pazartesi

Faşizm soyut değil somuttur ve tiyatrodaki faşizme karşı çıkmak gerekir!

Her alanda olduğu gibi, Türkiye tiyatrosu alanında da, İT / YİĞİT karşıt duruşu var!... Emperyalizme, faşizme, kapitalizme aldırmadan ve emekçi halkı, sosyal devleti, tüyü bitmemiş yetimi düşünmeden yaşayan asalak aydınlarla asalak aydınlara karşı namuslu biçimde savaşım veren halkın avukatlarının somut kavgası devam ediyor hâlâ... Sonunda halk kazanır!

Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz