11 Mart 2015 Çarşamba

LİNÇÇİ faşizme karşı mücadele veremeyenler tiyatroyu asla savunamaz

Bayrakları ve sınırları belli durumları ve konuları savunmakla "tiyatroyu savunmak" aynı şeyler değil. Tiyatro, evrensel sanat olmakla yetinmeyip, bütün kültürel, sanatsal ve toplumsal sorunlarla içli dışlı olması gereken bir edim olduğundan bayraklarla, sınırlarla kesinlikle sınırlandırılamaz! 

Tiyatroyu savunmak için yalnız tiyatro kavramlarıyla yetinenler, mutlaka yenilir. Ülkemizdeki LİNÇÇİ faşizm, tümel düşünce dizgesinden yoksun insanları yutmaya programlanlı düzenek olduğundan, öncelikle LİNÇÇİ faşizme karşı baş kaldırmak gerekir... Baş kaldıramayanın başını ezerler!

Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz