15 Ocak 2015 Perşembe

Bulunmaz hiçbir avukatın bilemeyeceği denli derin hukuk bilgisine sahip!

T.C.
İSTANBUL
18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


ESAS NO: 2014/179

KONU: Yardımcı dilekçe

Görülmekte olan bu dâvâ, entelektüel niteliği gereği, hiçbir emsale sahip olmadığı gibi, ÖZEL ve ÖZNEL yapısı nedeniyle, BİLİRKİŞİ RAPORU metnine gereksinim duymaktadır. Entelektüel niteliği bulunan dâvâların BİLİRKİŞİ RAPORU gereksindiğini anlayabilmek için, yargılandığım İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi 2010/8 Esas No'lu - İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi 2010/337 Esas No'lu dosyalardaki yetkin BİLİRKİŞİ RAPORLARI metinlerinin değerlendirilmesi gerekir!... Bu dosyada da, BİLİRKİŞİ RAPORU metni bulunması gerektiğinin kanaatindeyim!..

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 15 Ocak 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EKLER: 27 sayfadan oluşmaktadır...

***

Ayrıca bakınız:


Bulunmaz, Gülhan Demirkanlı yerine Jack London'la ilgilendiği için süre!

İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi; "Tensip Tutanağı"nı yayınlıyoruz!


Bulunmaz'dan; Av. Reyhan Kayışlı ile Gülhan Demirkanlı'ya hukuk dersi!


Avukat Reyhan Kayışlı, Bulunmaz'a karşı, cevap dilekçesi bile yazamaz!