12 Aralık 2015 Cumartesi

Bana HACİZ EKİBİ gönderen Mustafa Şükrü Demirkanlı, yine hukuksuz!

T.C.
İSTANBUL
32. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE


DOSYA NO: 2015/23998 Esas


KONU: Alınan paranın geri ödenmesi istemi...

Ekte sunduğum T.C. İstanbul 14. İcra Hukuk Mahkemesi Esas No: 2015/1256, Karar No: 2015/1194 Sayılı Gerekçeli Hüküm'de görüldüğü gibi, Mustafa Şükrü Demirkanlı, hukuksuz biçimde benden "ZORLA" para aldı. Paramı istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 11.12.2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

***

Mustafa Şükrü Demirkanlı'yı, vekili Avukat Reyhan Kayışlı savunuyor!...