15 Aralık 2015 Salı

Demirkanlı'nın vekili Avukat Reyhan Kayışlı, hukuksuzluk yapıyor hâlâ!...

İSTANBUL 32. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE


DOSYA NO: 2015/23998 E

ALACAKLI: Mustafa Şükrü Demirkanlı
VEKİLİ: Av. Reyhan Kayışlı

KONU: Dosyaya yatan paranın tarafıma ödenmesi yönündeki ikinci talep

AÇIKLAMA:

Müdürlüğünüz belirtilen dosyasına 08.12.2015 tarihinde yatan paranın tarafımıza ödenmesi ile ilgili talebimize her ne kadar dosyanın 14. İcra Hukuk Mahkemesi'nın 2015/1256 e sy dosyasının arasına gönderildiğinden ödemenin daha sonra yapılması yönünde karar verilmişse de,

Dosya 25.11.2015 tarihinde mahkemeye gönderilmiş, ancak 07.12.2015 tarihinde dairenizden dosya haczine çıkılmıştır. Mahkeme zimmet defterine bakıldığında da dosyanın 03.12.2015 tarihinde dairenize iade edildiği görülmüştür.

Bu nedenle, tensip kararınız yanlış bilgiye dayandığından, dosyanın bulunarak tarafıma ödemenin yapılmasını talep eder, aksi halde dosyanın kaybedilmiş ve yapılan ödemenin de haksız yere dairenin hesabından tutuluyor olmasından dolayı hakkınızda suç duyurusunda bulunacağımı bildiririm.

Alacaklı Vekili
Av. Reyhan Kayışlı

E İmzalıdır