18 Temmuz 2015 Cumartesi

Size saldırana "beni uzun uzun dilekçe yazmakla uğraştırma" demeyin...

T.C.
İSTANBUL
48. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI


DOSYA NO: 2015/44 Esas


DURUŞMA TARİHİ: 26/03/2015
CELSE NO: 1.

HÂKİM: MUSTAFA YILMAZ 32484
KÂTİP: MURAT YETKİN 128155

Belirli gün ve saatte 1. celse açıldı. Açık yargılamaya başlandı.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 191. Maddesi uyarınca, iddianâmenin kabûl kararı okundu. Açık yargılamaya devam olundu.

Sanık HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ geldikleri görüldü.

Müşteki İSMAİL CAN TÖRTOP vekili Av. Övgün Mercimek geldikleri görüldü.

(...)

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

HÜKÜM: 

Sanığın eylemi yasada suç olarak tanımlanmadığından, sanığın Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223./2-a Maddesi gereğince BERAATİNE...,