18 Temmuz 2015 Cumartesi

İsmail Can Törtop, Merve Yüce, Övgün Mercimek duruşmaya gelmediler

T.C.
İSTANBUL
59. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI


DOSYA NO: 2014/309 Esas


DURUŞMA TARİHİ: 16/07/2015
CELSE NO: 6.

HÂKİM: REFİK ÖZCAN 25151
KÂTİP: EMİNE SOBİ 103364

Belirli gün ve saatte 6. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Katılan HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ geldi. Başka gelen olmadı.

Hâkim değişikliğinden eski tutanaklar okundu.

KATILANDAN SORULDU: "Şikâyetimiz devam etmektedir." dedi.

Sanık müdafiinin mâzeret dilekçesi verdiği görüldü.

KATILANDAN SORULDU: "Mâzereti kabûl etmiyorum." dedi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 

1 - Hâkim değişikliği nedeniyle ve duruşmaya geçici çıkıldığından dosyanın incelemeye alınmasına,

2 - Sanık müdafiinin mâzeretinin kabûlüne, duruşma gününü UYAP'tan öğrenmesine,

Bu nedenle duruşmanın 19/01/2016 günü saat 10:50'ye bırakılmasına karar verildi. 16/07/2015

Kâtip 103364                                                                                    Hâkim 25151
e-imzâlıdır                                                                                            e-imzâlıdır